Máy hút nhựa tự động, tự động hút nhựa lên phễu, hút đầy thì dừng, hết liệu thì kêu báo động.

Hoàn toàn tự động, thao tác đơn giản dễ lắp đặt và bảo trì.

Thích hợp hút các loại nhựa hạt, phế loại nhỏ, không thích hợp hút bột.

Giúp tăng năng suất vì công nhân không phải dừng máy và trèo lên đổ liệu, canh khi hết liệu trên phễu.

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CARNO VIỆT NAM