Máy băm HGP với lưỡi dao hình móng vuốt, phù hợp băm các vật liệu tấm, hình, dẹp, chai PET. Đầu keo dẹp… Dao này là loại đa năng. Băm được hầu hết các loại liệu…

Video giới thiệu thực tế.