No.1650, Nguyen Duy Trinh st, Truong Thanh ward, Dis., 9-HCMC
02822459555

Máy trộn ngang( Có sấy, không sấy)

Carno Việt Nam > Sản phẩm > Máy móc phụ trợ ngành nhựa > Máy trộn ngang( Có sấy, không sấy)

Có 1 sản phẩm

MÁY TRỘN NGANG